BG |  EN |  AR

Цели на компанията

Основна цел на „Найс Уотър Къмпани“ АД е всички продукти, разпространявани в дистрибуторската мрежа на компанията да са сертифицирани по системата за качество NICE.
Сертификатът включва следните основни критерии за оценяване на продуктите - кандидати за предлагане в търговската мрежа на холдинга:
1. Произход, местонахождение, минерален състав и химичен анализ на извора, от който се добива водата.
2. Обработване и бутилиране на водата, к ...

Предмет на дейност

Търговия с трапезни, изворни и минерални води в бутилки от 19 л.
Компанията осигурява:
Цялостната логистика по доставката на стоките до клиента, която включва: приемане на заявки, оформяне и изпълнение на маршрути за доставка, диспечиране, отчети, обучение на пласьори, следене и контрол на наличностите в склада на клиента;
Пълното обслужване (обгрижване) на клиента. Изпълнява се от оторизирани и обучени от холдинга търговски сътрудниц ...

Къде е изворът?

Водата се добива от извора „Хубава вода” в Подродопската яка. Местността се слави като екологично чиста. Водоизточникът е с благоприятен слабоминерален и солев състав.
Бутилирането се извършва на място при извора, като се използва съвременна технология, отговаряща на всички европейски стандарти за качество и контрол. Преди да стигне до крайния потребител водата се тества и изследва многократно, като за целта „Найс Уотър Къмпани” разполага със собствена лаборатория. ...

Кратка предистория

Основен доставчик на холдинга е „Аква Ком” ЕООД. Дружеството е създадено през 1999 г. Същата година излиза и първият продукт с търговската марка “Жива вода”, който през 2003 г. се преименува на „Живена”. Оттогава развитието може да се илюстрира с ясно насочена нагоре права. След “Живена” компанията разработи още една марка – “Найс уотър”, която от началото на 2009 г. утвърждава без усилие името си сред потребителите. От 2009 г. „Аква Ком” ЕООД е официален предст ...

Кои сме ние?

“Найс Уотър Къмпани” притежава най-модерната фабрика за бутилиране на трапезна вода в България. Тя е построена в близост до извора, в местността “Ароница” в Подродопската яка. Теренът е очертан в картите на регион Пловдив като екологично чиста зона. Фабриката е с ултрамодерно оборудване. Притежава всички познати международни сертификати за контрол и качество. Дружеството има изградена дистрибуторска мрежа в цялата страна за доставка на трапезни, изворни и минерални води в бутилки от 19 л. Нашите продукти се ползват ...